Bộ gậy kĩ thuật PRGR Wedge 05 (3pcs)

Bộ gậy kĩ thuật PRGR Wedge 05 (3pcs)

New 2021. Flex (S, SR, R). Gồm 3 cây có độ mở (48, 52, 57) độ
Bộ gậy kĩ thuật PRGR Wedge 05 (3pcs)
Bộ gậy kĩ thuật PRGR Wedge 05 (3pcs)
Bộ gậy kĩ thuật PRGR Wedge 05 (3pcs)
Bộ gậy kĩ thuật PRGR Wedge 05 (3pcs)
Bộ gậy kĩ thuật PRGR Wedge 05 (3pcs)
Bộ gậy kĩ thuật PRGR Wedge 05 (3pcs)

Giá: 6.860.000 đ