DAIYA GRIP TAPE

DAIYA GRIP TAPE

Grip Tape
Thiết bị dùng để cuốn quanh grip giúp vừa vặn hơn với lòng bàn tay và thấm hút mồ hôi tốt. 
Chất liệu: polyester, rayon nonwoven fabric
Kích thước: 1,000mm × 27mm × 0.6mm

DAIYA GRIP TAPE

Giá: 180.000 đ

Grip Tape
Thiết bị dùng để cuốn quanh grip giúp vừa vặn hơn với lòng bàn tay và thấm hút mồ hôi tốt. 
Chất liệu: polyester, rayon nonwoven fabric
Kích thước: 1,000mm × 27mm × 0.6mm