Máy bắn khoảng cách Golf Buddy Laser LR7S

Máy bắn khoảng cách Golf Buddy Laser LR7S

Máy bắn GolfBuddy Laser LR7 và LR7S được thiết kế gọn nhẹ dưới 8 ounce, đặc biệt với 4 chế độ quét mục tiêu: cơ bản, quét, gắn mốc và tím mốc với cảm ứng rung. Đặc biệt, LR7S được thiết kế với đặc trưng độ dốc cung cấp khả năng điều chỉnh khoảng cách độ dốc giúp đánh giá chính xác hơn.

Máy bắn khoảng cách Golf Buddy Laser LR7S
Máy bắn khoảng cách Golf Buddy Laser LR7S
Máy bắn khoảng cách Golf Buddy Laser LR7S
Máy bắn khoảng cách Golf Buddy Laser LR7S
Máy bắn khoảng cách Golf Buddy Laser LR7S
Máy bắn khoảng cách Golf Buddy Laser LR7S
Máy bắn khoảng cách Golf Buddy Laser LR7S

Giá: 8.100.000 đ

Golfbuddy tiếp tục cải tiến dòng máy ngắm Laser. Máy bắn GolfBuddy Laser LR7 và LR7S được thiết kế gọn nhẹ dưới 8 ounce, đặc biệt với 4 chế độ quét mục tiêu:

Tiêu chuẩn, quét, gắn mốc và tím mốc với cảm ứng rung. Đặc biệt, LR7S được thiết kế với đặc trưng slope chính xác +/-1 yard

-         Tìm mốc với độ dốc và rung 

-         4 chế độ quét mục tiêu (Tiêu chuẩn, quét, gắn mốc, tìm mốc)
Chế độtìm mốc: quét liên tục trong 10s để xác định các khoảng cách đến các mục tiêu khác nhau; khoảng cách hiển thị đến mục tiêu gần nhất và xác định với độ rung.

-         Phù hợp với chơi tournament

-         Chính xác +/-1 yard

-         Đặc trưng độ dốc cung cấp khoảng các đã được điều chỉnh độ dốc để đánh giá

-         Chức năng bật tắt độ dốc. 

-         Chống nước

-         Thiết kế kiểu dáng gọn nhẹ

-         Tự động tắt sau 10s không sử dụng

-         Mặc định cài đặt lần sử dụng cuối

-         Điều chỉnh kính ngắm

-         Tuổi thọ pin: 3000~5000

-         Chế độ khoảng cách (m/yards)