Gậy đánh golf PRGR 2016 Red Utility

Gậy đánh golf PRGR 2016 Red Utility

PRGR 2016 Red Utility
Gậy đánh golf PRGR 2016 Red Utility
Gậy đánh golf PRGR 2016 Red Utility
Gậy đánh golf PRGR 2016 Red Utility
Gậy đánh golf PRGR 2016 Red Utility
Gậy đánh golf PRGR 2016 Red Utility
Gậy đánh golf PRGR 2016 Red Utility

Giá: 10.560.000 đ

RED Utility 2016 có mặt Titan và thân gậy bằng thép được hàn với nhau tạo ra trọng tâm thấp phần đầu gậy
Cây gậy cho cảm giác thoải mái khi đánh và dễ dàng dình dung quỹ đạo của bóng, cho cảm giác giống như gậy driver